Alerto produkter

Her er Danmarks mest avancerede tryghedsanlæg

Alerto Tryghedsanlæg er ikke blot et nødkald. Det er et loT-anlæg, som monitorerer hjemmet med diskrete bevægesensorer og alarmerer ved inaktivitet, f.eks. som følge af fald eller sygdom. I badeværelset etableres umiddelbar falddetektion, som alarmerer efter 15 min. hvis borgeren ikke selv kan aktivere nødkaldsknappen.

Særligt udsatte borgere kan følges på den grafiske log, som viser aktivitetsmønstret med mulighed for intervention ved ændringer som hyppige toiletbesøg om natten eller aftagende generelt aktivitetsniveau. Anlægget udsender selv early warning ved signifikante afvigelser.

Anlægget overvåges af vores software. Ved alarm eller inaktivitet adviseres vagtcentralen, som undersøger sagen. Hjemmeplejen kontaktes kun, hvis der er brug for hjælp derfra.

Der medfølger centraltilsluttet røgalarm.

Alerto tryghedsanlæg tilbyder:

  • maksimal sikkerhed for borgerne
  • tryghed hos pårørende
  • mindre stress for personalet
  • bedre økonomi for kommunen